Ambulanstransport

En viktig del i ett tryggt och fungerande samhälle är vetskapen om att man kan få transport till ett sjukhus, och vård på vägen dit, om man har råkat ut för en olycka eller blir akut sjuk. Ambulanserna fyller den funktionen.

För att få ambulanstransport till ett sjukhus ringer man 112. Eftersom SOS-operatörerna även hanterar samtal till och delegerar brandkår och polis, kommer den som tar emot samtalet först att fråga vad som har hänt. Det är viktigt att så långt det är möjligt behålla lugnet och svara på frågorna. Det kommer i slutändan att göra att hjälpen kommer snabbare, och att rätt hjälp kommer. Operatören kommer också att fråga var olyckan inträffat och vem du är som har ringt, även om det sista inte är obligatoriskt att uppge. Om det gäller en person som är sjuk eller skadad kommer operatören sedan att ställa frågor om den skadades tillstånd, som till exempel om personen är vid medvetande, om han eller hon är fastklämd och vilka skador personen har eller i vilket tillstånd han eller hon befinner sig. Operatören bedömer sedan utifrån uppgifterna om ambulanstransport behövs, vilket det oftast gör om patienten måste flyttas med bår eller behöver vård under transporten.

Det förekommer också att ambulanser beställs internt mellan sjukhusen för transport av patienter. Till exempel Gävleborgs län har dock skärpt reglerna för när denna typ av transport får beställas, just för att ambulanserna ska finnas tillgängliga för olycksfall och akut sjuka patienter.Ambulans 2

Trots detta händer det ibland att bedömningen görs att ambulanstransport inte är nödvändig, när man ringer 112. Det hände Leif, som skulle transporteras in till sjukhus efter att han fått en infektion i ett amputerat ben. SOS Alarm bedömde dock inte situationen som akut, och inte heller att han behövde vård under resan, och hänvisade honom därför till taxi med bår.

En ambulans behöver inte bara vara en bil. Det finns också båtambulanser, helikopterambulanser och flygambulanser. I riktigt akuta fall kan till och med flygvapnet få lov att hjälpa samhället med ambulanstransport. Det gäller framförallt då patienter måste vara kopplade till en så kallad ECMO-pump (Extrakorporeal membranoxygenering) under resan. För detta måste ambulansen vara uppkopplad till ett elnät, vilket är möjligt om den fraktas i F7:s flygplan C-130 Hercules.

Trots att bedömningen ibland kan göras att du inte behöver en ambulans när du ringt efter en, kan du vara säker på att en kommer att finnas tillgänglig för dig när du blir allvarligt sjuk eller hamnar i en olycka.

 

Taggar: , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Specialtransporter

 
 
 
 
 
 
erudito