Specialtransporter

 • Cheerful young delivery man giving a cardboard box to young woman while standing at the entrance of her apartment

  Budfirmor

  Oavsett om det handlar om små, ömtåliga prydnadsverk eller stora, tunga möbler behöver man tänka efter noga innan man väljer budfirma. Det handlar om att köra varsamt så att alla dina gods kommer fram till sin nya plats i precis samma skick som de lämnade den gamla, ingenting får lämnas […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Transport av ömtåligt gods

  Transport av ömtåligt gods

  Om man ska transportera ömtåligt gods, vare sig man gör det i tjänsten eller som privatperson, är det inte bara viktigt på att tänka på att köra mjukt, utan också på att man har förpackat godset på rätt sätt. Det senare är den viktigaste åtgärden man kan vidta för att […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Transport av farligt gods

  Transport av farligt gods

  När man talar om farligt gods avser man alla typer av ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor eller miljö när det transporteras, på grund av dess kemiska eller fysikaliska egenskaper. Detta gör att en rad säkerhetsåtgärder och regler omger transport av sådant gods, som man annars inte […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Husflytt

  Husflytt

  Med husflytt menas inte att en familj flyttar från ett hus till ett annat, utan att man flyttar ett hus från en plats till en annan. Att flytta ett hus är, som man kanske kan förstå, både komplicerat och dyrt. Det går mycket sällan att tjäna pengar på att flytta […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Specialtransporter

  Specialtransporter

  När det gäller specialtransporter så talar vi om ett oerhört brett marknadsområde. Oavsett om vi talar om vanlig flytt av möbler och annat från en bostad till en annan eller om stora transporter inom industri, tillverkning eller jordbruk, så är det otroligt viktigt att transporten är anpassad efter behovet. Givetvis […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Skolskjuts

  Skolskjuts

  Huvudregeln när det gäller skolskjuts är att kommunen är skyldig att anordna skolskjuts för elever i en grundskola eller grundsärskola som kommunen placerat dem i, om det behövs. Det sistnämnda tillägget är viktigt, eftersom det görs en prövning i varje enskilt fall för att bedöma behovet hos just den eleven […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Färdtjänst

  Färdtjänst

  Färdtjänst är en transporttjänst för personer med nedsatt syn eller ett fysiskt funktionshinder, som gör att de inte kan färdas med den vanliga kollektivtrafiken eller på egen hand med bil eller till fots. Färdtjänsten bedrivs ofta i den lokala kollektivtrafikens regi, även om det i grunden är kommunens ansvar. Oavsett […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Ambulanstransport

  Ambulanstransport

  En viktig del i ett tryggt och fungerande samhälle är vetskapen om att man kan få transport till ett sjukhus, och vård på vägen dit, om man har råkat ut för en olycka eller blir akut sjuk. Ambulanserna fyller den funktionen. För att få ambulanstransport till ett sjukhus ringer man […]

  Fortsätt läsa →
   
 
 
erudito