Färdtjänst

Färdtjänst är en transporttjänst för personer med nedsatt syn eller ett fysiskt funktionshinder, som gör att de inte kan färdas med den vanliga kollektivtrafiken eller på egen hand med bil eller till fots. Färdtjänsten bedrivs ofta i den lokala kollektivtrafikens regi, även om det i grunden är kommunens ansvar. Oavsett vilket regleras reglerna när det gäller färdtjänst av färdtjänstlagen. Beslutet om man får färdtjänst eller inte grundar sig bland annat på hur svårt man har att röra sig på egen hand. Villkoren i beslutet kan variera. Även om man beviljas färdtjänst kan man till exempel få ett begränsat antal resor per månad eller år, och även kostnaden kan variera. En annan sak som kan variera är huruvida man får ta med sig en medresenär eller inte.

Generellt får man dock alltid ha med sig en ledsagare, det vill säga någon som finns till hjälp under resor med färdtjänst eller kollektivtrafik. Ledsagaren tillhandahålls inte av kommunen eller kollektivtrafiken, utan är någon den funktionshindrade själv får ta med sig.

I vissa fall kan man beställa färdtjänst för en personlig resa, i andra fall är färdtjänsten gemensam, och flera passagerare plockas upp under resan.

De senaste månaderna har det framkommit att antalet klagomål på färdtjänsten har ökat markant i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Klagomålen gäller framförallt punktligheten, det vill säga att beställd färdtjänst inte kommer i tid, och att chaufförerna har ett otrevligt bemötande. I Landskrona kommun överväger man nu att säga upp avtalet med Skånetrafiken, som hittills bedrivit färdtjänsten, och börja sköta den i egen regi. Där gällde klagomålen också att flera beställningscentraler, som man ringer till för att beställa färdtjänst, är placerade utomlands, bland annat i Estland, Moldavien och Senegal. Kommunen kommer dock att förlänga kontraktet, eftersom fler förberedelser krävs innan kommunen är redo att ta över.Färdtjänst 1

I Jönköpings kommun har ett fall fått uppmärksamhet som framförallt gäller hur färdtjänsten används. Det rör en funktionshindrad kvinna i rullstol som bor i ett tvåvåningshus, med toaletten på övervåningen. Istället för att bevilja en ombyggnation av kvinnans hus skickar kommunen färdtjänst till henne två gånger om dagen, för att hon ska kunna besöka ett närliggande vårdboende och använda deras dusch och toalett. Resten av dagen är hon hänvisad till en potta i sitt vardagsrum. Kommunens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten. För färdtjänst är ju bara en del i att underlätta livet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Något annat som är viktigt är att bo i en välskött fastighet. Rubin är en kompetent fastighetsförvaltare.

Trots vissa brister är dock färdtjänsten en ovärderlig resurs för många, som annars skulle hindras från att fritt resa inom och utanför sin egen ort. Det ger dem samma frihet som alla andra.

 

Taggar: , , , , ,

 

Fler artiklar om Specialtransporter

 
 
 
 
 
 
erudito