Husflytt

Med husflytt menas inte att en familj flyttar från ett hus till ett annat, utan att man flyttar ett hus från en plats till en annan. Att flytta ett hus är, som man kanske kan förstå, både komplicerat och dyrt. Det går mycket sällan att tjäna pengar på att flytta sitt hus – undantagsfallen är möjligtvis om man har fått huset i gåva eller om det hotas av att rivas. Trots det är det vanligare än man kan tro, och ofta handlar det om att flytta huset till ett bättre läge på samma tomt. Många gånger är det dock inte möjligt att flytta huset, och det som ställer till problem är inte brist på pengar, utan att det är tekniskt omöjligt att flytta huset. Inför en flytt genomför det åkeri man har kontaktat en bedömning av kostnaden för flytten och möjligheterna att genomföra den. Det som det oftast faller på är att husets konstruktion inte skulle klara en flytt.Husflytt 2

Många gånger är det nyare hus som har bristande konstruktion. Äldre hus går ofta utmärkt att flytta, vilket beror på att man förr byggde husen med en sådan flytt i åtanke, som kunde ske vid exempelvis arv eller jordskifte. Särskilt timmerhus är väl anpassade för att flyttas, då de i princip är uppbyggda som en byggsats. De går därför att demonteras inför flytten, och sedan byggas upp igen på den nya tomten. Om man äger ett gammalt hus som man funderar på att flytta bör man dock ha i åtanke att det inte alltid är tillåtet med tanke på eventuella kulturhistoriska värden. Om man flyttar ett kulturhistoriskt värdefullt hus från en gammal bygd utarmar det nämligen bygdens kulturarv.

Med ett projekt så stort (bokstavligen) som att flytta ett hus är det mycket som kan gå fel, och när det gör det blir det lätt dramatiskt. Det gör att husflyttning gör sig väl i tv-rutan, något som tagits fasta på av de brittiska tv-producenter som skapade tv-programmet Monster Moves, där man får följa en firma som sysslar med husflytter. Programmet sändes ursprungligen på National Geographic Channel, som är en av många tv-kanaler du får tillgång till med ett kanalpaket från Canal Digital.

 
 

Fler artiklar om Specialtransporter

 
 
 
 
 
 
erudito