Inlägg taggade "Tafik"

 • Timmertransport

  Timmertransport

  Skogsbruket har under lång tid varit en mycket viktig industri för Sverige, vilket enkelt förklaras av att det finns mycket skog i vårt land. För att det timmer som avverkas i skogarna ska kunna komma till någon nytta måste det dock först transporteras till pappersmassafabriker och sågverk. Historiskt använde man […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Transport av farligt gods

  Transport av farligt gods

  När man talar om farligt gods avser man alla typer av ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor eller miljö när det transporteras, på grund av dess kemiska eller fysikaliska egenskaper. Detta gör att en rad säkerhetsåtgärder och regler omger transport av sådant gods, som man annars inte […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Skolskjuts

  Skolskjuts

  Huvudregeln när det gäller skolskjuts är att kommunen är skyldig att anordna skolskjuts för elever i en grundskola eller grundsärskola som kommunen placerat dem i, om det behövs. Det sistnämnda tillägget är viktigt, eftersom det görs en prövning i varje enskilt fall för att bedöma behovet hos just den eleven […]

  Fortsätt läsa →
   
 
 
erudito