Inlägg taggade "Transport"

 • Transport av ömtåligt gods

  Transport av ömtåligt gods

  Om man ska transportera ömtåligt gods, vare sig man gör det i tjänsten eller som privatperson, är det inte bara viktigt på att tänka på att köra mjukt, utan också på att man har förpackat godset på rätt sätt. Det senare är den viktigaste åtgärden man kan vidta för att […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Timmertransport

  Timmertransport

  Skogsbruket har under lång tid varit en mycket viktig industri för Sverige, vilket enkelt förklaras av att det finns mycket skog i vårt land. För att det timmer som avverkas i skogarna ska kunna komma till någon nytta måste det dock först transporteras till pappersmassafabriker och sågverk. Historiskt använde man […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Transport av farligt gods

  Transport av farligt gods

  När man talar om farligt gods avser man alla typer av ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor eller miljö när det transporteras, på grund av dess kemiska eller fysikaliska egenskaper. Detta gör att en rad säkerhetsåtgärder och regler omger transport av sådant gods, som man annars inte […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Ambulanstransport

  Ambulanstransport

  En viktig del i ett tryggt och fungerande samhälle är vetskapen om att man kan få transport till ett sjukhus, och vård på vägen dit, om man har råkat ut för en olycka eller blir akut sjuk. Ambulanserna fyller den funktionen. För att få ambulanstransport till ett sjukhus ringer man […]

  Fortsätt läsa →
   
 
 
erudito