Timmertransport

Skogsbruket har under lång tid varit en mycket viktig industri för Sverige, vilket enkelt förklaras av att det finns mycket skog i vårt land. För att det timmer som avverkas i skogarna ska kunna komma till någon nytta måste det dock först transporteras till pappersmassafabriker och sågverk.Loggers_klaralven

Historiskt använde man en teknik som kallas för flottning för att transportera timret. Timmerflottning började användas redan på 1300- och 1400-talen i Sverige, då timmer behövdes till den ständigt växande gruvindustrin i landet. Flottning innebar att man lät timret följa med strömmande vattendrag, från skogarna i inlandet till gruvor och sågverk som låg nedströms. På vissa ställen samlades timret upp till så kallade flot, och fick sedan bogseras till strömt vatten. De vattendrag som man använde för flottning kallades flottleder eller flottningsleder. Det finns två metoder för att flotta timmer, lösflottning och fastflottning. I den sistnämnda metoden flottas timret hopsurrade i buntar, och i den förstnämnda flottas det löst. Lösflottning var den absolut vanligaste metoden i Sverige. De som arbetade med flottning kallades flottare, och de hade ett tungt och ofta farligt arbete, som medförde många drunkningsolyckor genom åren. Ett av de värsta exemplen på det var den så kallade Ormsjöolyckan, som inträffade 1936. Då drunknade 14 flottare i Ormsjö i Lappland efter att båten de färdats med kapsejsat. Flottarna arbetade i kallt vatten med ett fysiskt krävande arbete, och om de hade tur kunde de få vila musklerna och värma sig i ett varmt bad vid arbetsdagens slut. Det är något som många uppskattar än idag, även om de inte arbetar som flottare. Om du är en av dem, men inte har ett badkar än, ska du gå in på Swedmart.se, där det finns ett stort utbud av badkar för alla smaker.

Idag används istället framförallt järnväg och lastbilar för att transportera timmer. Av dessa är naturligtvis järnvägstransport det mer miljövänliga alternativet, varför regeringen också vill prioritera denna typ av transporter. Trots detta gör bristande underhåll av landets järnvägar att många transporter kan tvingas flytta ut på vägarna, för att transporteras med lastbil. För att ha en fortsatt effektiv skogsindustri i landet kan därför järnvägsindustrin behöva utvecklas.

 

Taggar: ,

 

Fler artiklar om Okategoriserade

 
 
 
 
 
 
erudito