Transport av farligt gods

När man talar om farligt gods avser man alla typer av ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor eller miljö när det transporteras, på grund av dess kemiska eller fysikaliska egenskaper. Detta gör att en rad säkerhetsåtgärder och regler omger transport av sådant gods, som man annars inte skulle behöva ta hänsyn till.

Farligt gods ska till exempel utmärkas med en etikett med den klass av farligt gods som det tillhör. Det finns sammanlagt 13 olika klasser: explosiva ämnen och föremål, gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, oxiderande ämnen, organiska peroxider, giftiga ämnen, smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen samt övriga farliga ämnen och föremål.safety-44441_640

För att transportera gods som ingår i någon av dessa 13 klasser måste man ha genomgått en särskild utbildning. Efter utbildningen får föraren vad som kallas för ett ADR-intyg, som utfärdas av Räddningsverket. Intyget gäller i fem år, och efter det måste föraren återigen genomgå en repetitionsutbildning och klara ett prov för att förnya intyget. Det är med andra ord betydligt hårdare regler gällande detta intyg än för alla andra typer av körkort. Att transportera farligt gods kräver förutom utbildningen även viss mental styrka, då det kan vara en stor psykisk påfrestning och mycket stressande att ha ansvar för något som kan orsaka stor skada för omgivningen om man skulle begå ett misstag. Det är därför mycket viktigt att man kommer till jobbet utvilad, eftersom man annars kan utgöra en fara. En god natts sömn är det bästa sättet att hämta energi inför ett arbete, och på Sleepo.se kan du beställa sängar online som du sover gott i.

Alla som har en verksamhet i Sverige som innefattar transport av farligt gods måste också ha en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren kan vara en anställd vid företaget eller en konsult som tas in – det enda kravet är att personen måste ha avlagt ett prov hos Räddningsverket och blivit godkänd. Precis som för förarutbildningen gäller tillståndet i fem år. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att se till att företaget vidtar alla de åtgärder som krävs för att förebygga att olyckor sker i samband med transporten av farligt gods.

 

Taggar: , ,

 

Fler artiklar om Specialtransporter

 
 
 
 
 
 
erudito